Vretgatan

Fantastisk utsikt över staden men utan platser att njuta av den samt att halva tomtytan låg på ett annat plan men utan möjlighet att smidigt ta sig dit fick familjen att söka hjälp med att planera om tomten.
Den gamla vackra naturstensmuren fick brytas upp och trappor infogas.
Nedre plan med sitt halvskuggiga läge och god tillgång på jord fick en mer parkliknande karaktär med flerstammiga buskträd, skulpturala buskar med ett lite mer exotiskt ursprung och marktäckare. Övre planet med sitt soliga läge och knapra tillgång på jord fick en annan karaktär. Här krävdes andra lösningar, torktåligt, solälskande växtmaterial, en del upphöjda planteringar och mer blommande växtmaterial.

©2020 Anna Lindqvist

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now