top of page

Vretgatan

Fantastisk utsikt över staden men utan platser att njuta av den samt att halva tomtytan låg på ett annat plan men utan möjlighet att smidigt ta sig dit fick familjen att söka hjälp med att planera om tomten.
Den gamla vackra naturstensmuren fick brytas upp och trappor infogas.
Nedre plan med sitt halvskuggiga läge och god tillgång på jord fick en mer parkliknande karaktär med flerstammiga buskträd, skulpturala buskar med ett lite mer exotiskt ursprung och marktäckare. Övre planet med sitt soliga läge och knapra tillgång på jord fick en annan karaktär. Här krävdes andra lösningar, torktåligt, solälskande växtmaterial, en del upphöjda planteringar och mer blommande växtmaterial.

IMG_6951.JPG
IMG_6897.JPG
IMG_7087.JPG
IMG_7090.JPG
IMG_7093.JPG
Vretgatan 6.JPG
Vretgatan 5.JPG
Vretgatan 3.JPG
vretgatan 1.JPG
bottom of page