top of page

Stenmursvägen

Ett nytt område formas med tanken att ge en stadskänsla åt villakvarteret. Ett av kraven är att husen skall vara placerade 4 m från gatan. Detta innebär en del svårigheter och kostsamma lösningar på de mer kuperade tomterna i området. Man blir tvungen att använda murar om man vill att alla delar av tomten skall vara tillgänglig och man skall kunna röra sig fritt. Här har det moderna husets formspråk fått följa med ut i trädgården närmast medan 'baksidan' mot natur och kohagar hållits mer organisk.

intressantahus-gaddeholm-02.jpg
bottom of page