top of page

Karlaplan

Efter ett antal år med lappande och lagande av tätskikt var man till slut tvungen att göra ett radikalt ingrepp. Alla tätskikt fick göras om och därmed kunde en helt ny trädgård växa fram. Jag fick ta stor hänsyn till  hållfastheten i olika delar av trädgården med tydliga direktiv om möjliga jorddjup och vilka ytor som var möjliga att belasta i planeringen.  Tack vare ett fantastiskt mikroklimat, ett starkt växtintresse och rätt skötsel av Brf. medlem växte trädgården ihop till den oas den är idag på bara några år.

Hem: Galleri
bottom of page