top of page

Fågelvägen

Till slut hade man inget val, något måste göras. Muren mot trottoar och gatan utanför rämnade, entrén fungerade dåligt, otydlig och trång och uteplats i den soligare delen av tomten saknades. Till slut beslöt man sig för att göra en 'totalupprustning' av stora delar av trädgården.

bottom of page